Onze honden

WALA geregistreerd

Bekijk de website
WALA

Onze Ferry is geregistreerd bij de WALA

Met veel plezier kondigen wij aan dat de Janshoeve nu lid is van de wereldwijde Australian Labradoodle Assocciation.

De missie van de Wala is om voortdurende verbetering van de Australian Labradoodle te stimuleren door middel van voorlichting, communicatie en integriteit bij fokkers en eigenaren. Hun visie is om de organisatie te zijn, die wereldwijde Australian Labradoodle fokkers verenigt door een wederzijdse toewijding aan het “ras” en zullen zich houden aan de hoge normen die gelden voor lidmaatschap van de WALA.
Daarnaast werken zij aan een coöperatieve opbouw van een uitgebreide en nauwkeurige database om stambomen en gezondheidsinformatie te bewaren.
We zijn super trots dat Ferry is toegelaten !

Ferry is een hele knappe verschijning!
Hij is intelligent, sociaal (wel baasgericht), makkelijk trainbaar, vrolijk, slim en actief.

Reu

REU

Sava- Diam’s Bailey

Ferry van de Janshoeve

Naam Sava- Diam’s Bailey
Roepnaam Ferry van de Janshoeve
Ras Labradoodle standaard
Kennel De Janshoeve
WALA-geregistreerd: Ja
WALA-nummer WALA-0923-11795
Chipnummer 528210006412431
Maat / gewicht
Standaard 61 cm, 23 kilo
Kleur / vacht Chocolade bruin curly fleece
DNA kleurcode’s Bb EE WT/WT/Em/Em
Improper Coat N/N vrij
Oogonderzoek Ecvo vrij dd 15-11-2023
Patella’s
Vrij graad 0
HD/ED Good by OFA
DNA test PRA / DM / EIC normaal / VWB Type 1

Dekking aanvragen

WALA

Our Ferry is registered with WALA

We are pleased to announce that Janshoeve is now a member of the worldwide Australian Labradoodle Association.

The Wala’s mission is to encourage continuous improvement of the Australian Labradoodle through education, communication and integrity among breeders and owners. Their vision is to be the organization that unites worldwide Australian Labradoodle breeders through a mutual commitment to the “breed” and will adhere to the high standards required for membership in WALA.
In addition, they are working to cooperatively build an extensive and accurate database to store family trees and health information.
We are very proud that Ferry has been admitted!

Ferry is a very handsome appearance!
He is intelligent, social (but boss-oriented), easy to train, cheerful, smart and active.

Male

REU

Sava- Diam’s Bailey

Ferry van de Janshoeve

Name Sava- Diam’s Bailey
Call sign Ferry van de Janshoeve
Breed Labradoodle standard
Kennel De Janshoeve
WALA-registered: Ja
WALA-number WALA-0923-11795
Chipnumber 528210006412431
Size / weight
Standard 61 cm, 23 kilo
Color / coat Chocolade bruin curly fleece
DNA color codes Bb EE WT/WT/Em/Em
Improper Coat N/N free
Eye examination Ecvo free dated 15-11-2023
Patella’s
Free grade 0
HD/ED Good by OFA
DNA test PRA / DM / EIC normaal / VWB Type 1

Dekking aanvragen